Efter ett års uppehåll är vi tillbaka och loppet kommer avgöras 2:a oktober vid Vidingsjö motionscentrum. Precis som tidigare år kommer det att bjudas på 5 och 10 km riktig terränglöpning på smala stigar, branta backar och leriga vattenpassager.

Vi hoppas kunna genomföra loppet som tidigare med gemensam start, vätska och publik om alla hjälps åt och undviker trängsel. Av erfarenhet vet vi att det brukar bli kö vid efteranmälan och nummerlappsutdelning, därför önskar vi att alla deltagare anmäler sig i förväg på hemsidan och kommer i god tid för att hämta sin nummerlapp.

Varmt välkomna!

Nyttiga länkar:
Inbjudan
Anmälan

XC-race 2021!